תערוכה 6x6

גלריה 3x3 תל אביב, אפריל 2021

נבחרת חלומות של 6 צלמות - מיכל חלבין, דפי הגאי, חנה סהר, נעמה קליימן, אלה ברק ורותם לבל,

מצלמות דיוקנאות של נשות קוצ׳ינטה בבתיהן.  

42fb44fd-7657-457c-a9c0-f88286f2ec5b.JPG
fe1b1f18-c318-4460-b27b-4e4793a75ba6.JPG
bd5fc23e-a871-40c9-9be6-05c20b0330cb.JPG
b3ef54b1-e12b-4bff-a78f-5b9bcf5bf5d9.JPG